Haaste

IT-infrastruktuurin toimittaja Atea halusi korostaa tarjontansa monipuolisuutta brändäämällä uuden Digital Signage -palvelukonseptin. Atean palveluun yhdistettiin Smartsignin ohjemisto ja Samsungin infonäytöt. Palvelukonseptista viestittiin sähköpostikampanjalla, jonka tavoitteena oli tuplata infonäyttöratkaisujen myynti ja tavoittaa uusia asiakassegmenttejä perinteisten IT-asiakkaiden lisäksi.

Ratkaisu

ID BBN:n suunnittelema ja toteuttama sähköpostikampanja suunnattiin kahdelle pääkohderyhmälle: hotelleille ja ketjumyymälöille. Kampanja koostui kahdesta herättelyviestistä kullekin segmentille, dynaamista sisältöä tarjoavasta kampanjasivusta ja kahdesta jalostusviestistä. Kontakteja ohjattiin kohti ostopäätöstä kertomalla aluksi käytännöllisesti palvelun toimialakohtaisista hyödyistä ja mahdollisuuksista, jakamalla asiakaskeissejä ja tarjoamalla ladattavaa ostajan opasta. Jalostusviesteissä kontakteja rohkaistiin suoremmin ottamaan yhteyttä ja korostettiin kilpailukykyisiä hintoja.

Tulokset

Kampanja ylitti kaikki odotukset. Liidien määrä oli moninkertainen verrattuna perinteisiin markkinointitoimiin. Myynti kasvoi tuntuvasti ja koko kampanjan ROI oli erinomainen.

LISÄÄ MIELENKIINTOISIA ESIMERKKEJÄ TÖISTÄMME:

TEHOA KOULUTUKSEN KIINNOSTAVUUDEN LISÄÄMISEEN

ID BBN toteutti DIA-yhteisvalinnalle kampanjan, jossa arjessa näkyvän tekniikan kautta nostettiin esille alan monipuolisuutta. »

MARKKINOINNIN JA MYYNNIN KANNATTAVA TÄYSKÄÄNNÖS

ID BBN:n rakentama, ostajapersooniin perustuva ja sisältöön painottuva markkinointiohjelma toi suuren muutoksen Visma Softwaren markkinoinnin ja myynnin toimintaan. »